Vedligeholdelsesplan

Regelmæssig vedligeholdelse af din bygning medvirker til at forebygge skader og bevare bygningernes kvalitet og værdi – og der er god økonomi i at lave en plan for drift og vedligeholdelse fremfor at vedligeholde efterhånden, som problemer og fejl opstår. Med en vedligeholdelsesplan er du bl.a. sikker på, at skader og slitage udbedres, inden der opstår følgeskader på andre bygningsdele.

En vedligeholdelsesplan er udarbejdet som et aktivt dokument, der bør bruges i arbejdet med vedligeholdelse af bygningen, og den har til hensigt at vurdere den fremtidige vedligeholdelse af bygningen for de næste 10 år. Det anbefales dog, at der hver 5. år laves en opdatering af denne plan.

Hvis der er opstået væsentlige vedligeholdelsesmæssige ændringer i den 5-årige periode, kan det være en god ide, at opdatere planen tidligere i forhold til de ændringer, der har været på bygningen.

Er du interesseret i at få lavet en vedligeholdelsesplan for din bygning, eller ønsker du at høre, hvordan HUS & TILSTAND kan hjælpe dig i denne sammenhæng, er du altid velkommen til at kontakte os.