5-års gennemgang er til dig der:

 Har købt en projektlejlighed, et nybygget hus eller fået renoveret din bolig for under 5 år siden.

 • Ønsker en uvildig garant for, at kvaliteten på dit nybyggeri stadig er i orden efter 5 år.
 • Vil sikre dig, at du får anført de fejl og mangler, som skal anføres ved 5-års gennemgangen, så du ikke taber retten til at få dem udbedret uden meromkostning.
 • Vil fange de eventuelle fejl og mangler, der først viser sig i løbet af boligens 5. leveår, samt de fejl og mangler, der har været under observation siden eftersyn ved 1-års gennemgangen.
 • Vil undgå at blive kastebold mellem forsikringsselskab og entreprenør.
 • Vil have en uvildig og professionel byggesagkyndig ved din side, der kun repræsenterer dig, så du er på lige fod med sælger, der typisk er repræsenteret af en entreprenør.
 • Ønsker en uvildig byggesagkyndig ved din side, der taler samme sprog som entreprenøren og kender lovgivningen ved denne slags eftersyn.
 • Ønsker en korrekt rapport, der dokumenterer alle eventuelle fejl og mangler, så du står juridisk stærkt overfor entreprenøren.

 

Når du vælger 5-års gennemgang, er du sikret:

 • At HUS & TILSTAND gennemgår hele din bolig, både ude og inde, og noterer alle eventuelle fejl og mangler ned – store som små. Dette sker før den endelige 5-års gennemgang, så I er godt forberedte.
 • En let overskuelig rapport med liste over fejl samt krav om udbedring. Rapporten sendes til entreprenøren og har juridisk vægt i forbindelse med en eventuel uenighed med entreprenøren.
 • En velforberedt byggesagkyndig, som medbringer alt det måleudstyr, der er brug for til en professionel gennemgang af boligen.
 • En klar aftale med entreprenøren om, hvordan eventuelle fejl og mangler udbedres.
 • Dialog med en erfaren byggesagkyndige der kan bistå med byggetekniks rådgivning, hvis der skulle opstå tvivlsspørgsmål i processen.

Tip!

Du har kun ret til 5-års gennemgang, hvis det er skrevet ind i din købskontrakt fra starten. Det er vigtigt at få skrevet 5-års gennemgangen ind i kontrakten, da nogle typer fejl først viser sig i løbet af boligens 5 første leveår.

Det kan også være, at I har noteret obs-områder ved 1-års gennemgangen, der skal tjekkes nu. Hvis du ikke har indskrevet 5-års kontrol i din kontrakt, risikerer du, at du selv skal hæfte for udbedring af fejl og alle mangler ved boligen.


Prisen for 5-års gennemgang:

Prisen for en komplet 5-års gennemgang af dit hus vil alt efter husets størrelse typisk ligge på
kr. 4.875,- inkl. moms + kørsel. Kontakt os for at få et tilbud på gennemgang af dit hus.