1-års gennemgang er til dig der:

 Har købt en projektlejlighed, et nybygget hus eller har fået renoveret din bolig for under 1 år siden.

  • Ønsker en uvildig garant for, at kvaliteten på din nye bolig stadig er i orden efter ca. 1 år.
  • Vil fange de eventuelle fejl og mangler, der først viser sig i løbet af boligens 1. leveår, når boligen over tid har været udsat for f.eks. fugt.
  • Vil sikre dig, at du får anført de fejl og mangler, som skal anføres ved 1-års gennemgangen, så du ikke taber retten til at få dem udbedret uden meromkostning.
  • Vil undgå at blive kastebold mellem forsikringsselskab og entreprenør.
  • Vil have en uvildig og professionel byggesagkyndig ved din side, der kun repræsenterer dig, så du er på lige fod med sælger, der typisk er repræsenteret af en entreprenør.
  • Ønsker en uvildig byggesagkyndig ved din side, der taler samme sprog som entreprenøren og kender lovgivningen på området.

Når du vælger 1-års gennemgang, er du sikret:

 At HUS & TILSTAND gennemgår hele din bolig, både ude og inde, og noterer alle eventuelle fejl og mangler

– store som små. Dette sker før 1-års eftersynet, så I er godt forberedte.

  • En klar aftale med entreprenøren om, hvordan eventuelle fejl og mangler udbedres.
  • En velforberedt byggesagkyndig med alt det måleudstyr, der er brug for til en professionel gennemgang af boligen.
  • En let overskuelig rapport med oversigt over fejl samt krav om udbedring. Rapporten kan sendes til entreprenøren og har juridisk vægt i forbindelse med en eventuel uenighed med entreprenøren.
  • Dialog med en erfaren byggesagkyndige der kan bistå med byggetekniks rådgivning, hvis der skulle opstå tvivlsspørgsmål i processen.

Tip!
Lav selv løbende en liste med de fejl eller mangler, du opdager fra afleveringen af din bolig og frem til 1-års gennemgangen. På den måde er du velforberedt til mødet med HUS & TILSTAND ved 1-års eftersynet.

Prisen for 1-års gennemgang:

Prisen for en komplet 1-års gennemgang af dit hus vil alt efter husets størrelse typisk ligge på
kr. 4.875,- inkl. moms + kørsel. Kontakt os for at få et tilbud på gennemgang af dit hus.