Fugt og skimmel

Skimmelsvamp er et samlebegreb, som bruges inden for mikrobiologien om en gruppe af svampe, der har stor betydning for mennesker på grund af deres levevis i bestemte, økologiske nicher. De er fælles om at kunne udnytte organiske materialer som fødekilde. De vokser bedst i relativt fugtigt klima (over 70% relativ luftfugtighed).

Mange har problemer med skimmelsvamp i deres boliger,  og årsagen til disse problemer skyldes ofte uhensigtsmæssige boligvaner, konstruktive problemer eller deciderede vandskader.

Tilstedeværelsen af skimmelsvamp i bygninger kan påvirke helbredet med træthed, hovedpine, åndedrætsbesvær og andre allergilignende symptomer, men også permanente skader som astma og vedvarende allergi. Helbredsproblemerne varierer endvidere alt efter, om personerne tilhører en særlig følsom gruppe eller ej.

Du kan kontakte HUS & TILSTAND og få et uforpligtende tilbud eller en aftale om besigtigelse af det konstaterede svampeangreb og heraf få hjælp til at fjerne og udbedre skaderne efter skimmelsvamp ring allerede i dag.

Hvordan undgår jeg fugt og skimmel i min bolig?

Ønsker du at læse mere om, hvordan du kan undgå skimmel og fugt i din bygning, kan du læse mere her