El-eftersyn

Siden 2012 har det været et krav, at der udover en tilstandsrapport også udbedres en el-rapport, for at du kan tegne en ejerskifteforsikring. Der kan udarbejdes el-rapporter for alle typer ejerboliger; enfamilieshuse, ejerlejligheder, sommerhuse og nedlagte landbrug. En el-rapport kan først udarbejdes, når en autoriseret el-installatør har besigtiget og synet ejendommen ved et el-eftersyn.

En el-rapport indholder følgende besigtigelser:

  • Besigtigelse af alle synlige elinstallationer
  • Besigtigelse af antallet af installationer, stikprøver af stikkontakter, udtag af lamper, afbrydere osv.
  • Besigtigelse af fejlstrømsafbryder
  • Besigtigelse af el-tavle
  • Besigtigelse af lavvoltsinstallationer

Karakterskalaen for el-rapporter

Der benyttes en karakterskala for el-eftersynsrapporter, som den autoriserede el-installatør bruger, når der foretages el-eftersyn af en ejendom.

Karaktererne er et udtryk for, hvilken stand ejendommens el-installationer er i:

IB: Ingen bemærkninger

K0: Kosmetisk mangel

K1: Ulovlige forhold der ikke umiddelbart er farlige

K2: Ulovlige forhold der på sigt kan være farlige

K3: Ulovligt forhold der er farligt og kan påvirke funktionsdygtigheden i en væsentlig del af installationen

UN: Bør undersøges nærmere

Hvad koster et el-eftersyn?

Vil du vide mere om el-eftersyn eller have et tilbud på et el-eftersyn af din bolig, er du meget velkommen til at kontakte HUS & TILSTAND på tlf. 2267 4390.