Arkitekt & rådgivning

HUS & TILSTAND tilbyder dig professionel rådgivning igennem hele dit byggeprojekt. Om det gælder nybyg, ombyg eller tilbyg, kan du forvente, at du får rådgivning til at tage de rigtige valg i din proces, og at du vil blive præsenteret for utraditionelle løsningsforslag, så dine ønsker og ideer kan blive til virkelighed.

HUS & TILSTAND vil bistå med de tekniske detaljer ved købet af grunden til jeres drømmehus samt rådgive om en anden vigtig faktor – nemlig placering af huset på grunden, hvilket er altafgørende for husets funktionalitet.

HUS & TILSTAND forestår det samlede arbejde fra det første møde, hvor I fortæller om jeres ønsker og ideer. Der bliver udarbejdet et eller flere tegningsudkast, der ender i arbejdstegningerne, som HUS & TILSTAND får endelig myndighedsbehandlet – og der hjemtages derefter priser fra de håndværkere, som I ønsker, skal bygge jeres drømmehus.

HUS & TILSTAND tilbyder også at hjemtage tilbuddene på alle de forskellige entrepriser, der skal involveres i et byggeri samt under byggeriet at føre tilsyn med, at alle arbejderne udføres efter gældende regler og anvisninger.

Som kunde hos HUS & TILSTAND vælger du selvfølgelig selv, hvor involveret den byggesagkyndige skal være i byggeriet – omfanget aftales inden arbejderne igangsættes.

Under Projekter finder du et lille uddrag af de byggerier, som HUS & TILSTAND har lagt navn til.

Kontakt mig for spørgsmål til, hvad jeg kan tilbyde netop dig?

Tilsyn

HUS & TILSTAND tilbyder som en selvstændig ydelse at fører tilsyn med jeres nybyggeri. Tilsynet vil bestå af en gennemgang af projektmaterialet inden byggeriets opstart samt som udgangspunkt 4 tilsyn på byggepladsen

Tilsyn 1:
Gennemgang af fundament, kloak og installationer inden støbning af terrændæk

Tilsyn 2:
Gennemgang af facader og tagkonstruktionen inden montering af vinduer og tagbelægning

Tilsyn 3:
Gennemgang af vinduer og indvendige arbejder

Tilsyn 4:
Fejl og mangelgennemgang inden afleveringsforretning

Til hvert tilsyn udfærdiges et tilsynsnotat med billede dokumentation og løsning på de fundne fejl.
Tilsynene på byggepladsen vil blive foretaget i en konstruktiv dialog med de udførende håndværkere.
Prisen for Tilsynet afhænger af byggeriet størrelse.