Skip to Content


Arkitekt

At bygge nyt kræver meget, og det kan give store udfordringer, hvis man fra starten af processen ikke gør sig de rigtige valg.

HUS & TILSTAND vil i den sammenhæng være det rigtige valg, da vores brede erfaring kan eliminere det uforudsete.

HUS & TILSTAND vil bistå med de tekniske detaljer ved købet af grunden til jeres drømmehus samt rådgive om en anden vigtig faktor – nemlig placering af huset på grunden, hvilket er altafgørende for husets funktionalitet.

Ved udarbejdelsen af tegningsmateriale bidrager HUS & TILSTAND med utraditionelle løsningsforslag og tilpasser løsninger efter jeres specifikke ønsker og ideer.

HUS & TILSTAND forestår det samlede arbejde fra det første møde, hvor I fortæller om jeres ønsker og ideer. Der bliver udarbejdet et eller flere tegningsudkast, der ender i arbejdstegningerne, som HUS & TILSTAND får endelig myndighedsbehandlet – og der hjemtages derefter priser fra de håndværkere, som I ønsker, skal bygge jeres drømmehus.

HUS & TILSTAND tilbyder også at hjemtage tilbuddene på alle de forskellige entrepriser, der skal involveres i et byggeri samt under byggeriet at føre tilsyn med, at alle arbejderne udføres efter gældende regler og anvisninger.

Som kunde i HUS & TILSTAND vælger man selvfølgelig selv, hvor involveret den byggesagkyndige skal være i byggeriet – omfanget aftales inden arbejderne igangsættes.

På hjemmesiden ses et lille uddrag af de byggerier, som HUS & TILSTAND har lagt navn til.


TILSYN

HUS & TILSTAND tilbyder som en selvstændig ydelse at fører TILSYN med jeres nybyggeri. Tilsynet vil bestå af en gennemgang af projektmaterialet inden byggeriets opstart samt som udgangspunkt 4 tilsyn på byggepladsen

Tilsyn 1.
Gennemgang af fundament, kloak og installationer inden støbning af terrændæk

Tilsyn 2.
Gennemgang af facader og tagkonstruktionen inden montering af vinduer og tagbelægning

Tilsyn 3.
Gennemgang af vinduer og indvendige arbejder

Tilsyn 4.
Fejl og mangelgennemgang inden afleveringsforretning

Til hvert tilsyn udfærdiges et tilsynsnotat med billede dokumentation og løsning på de fundne fejl.
Tilsynene på byggepladsen vil blive foretaget i en konstruktiv dialog med de udførende håndværkere.
Prisen for Tilsynet afhænger af byggeriet størrelse.


1 og 5 års eftersyn

HUS & TILSTAND tilbyder som selvstændig eller i forlængelse af TILSYN, 1 OG 5 ÅRS EFTERSYN. Ved 1 og 5 års eftersyn gennemgås byggeriet på ny efter, at byggeriet har været ibrugtaget i 1 og 5 år.

Der tages udgangspunkt i afleveringsdokumenterne for at sikre, at fejlene fra afleveringsforretningen ikke er genopstået, hvis der ved eftersynet konstateres ny fejl og mangler, udfærdiges der en udførlig rapport med billede-dokumentation og beskrivelse.

Rapporten fremsendes til de respektive håndværkere, som bedes udbedre de fundne fejl og mangler inden for 1 og 5 års fristen.

Prisen for 1 og 5 eftersyn afhænger af byggeriet størrelse.


Fugt og skimmel

Skimmelsvamp er et samlebegreb, som bruges inden for mikrobiologien om en gruppe af svampe, der har stor betydning for mennesker på grund af deres levevis i bestemte, økologiske nicher. De er fælles om at kunne udnytte organiske materialer som fødekilde. De vokser bedst i relativt fugtigt klima (over 70% relativ luftfugtighed).

Mange har problemer med skimmelsvamp i deres boliger, hvor årsagen til problemerne enten skyldes uhensigtsmæssige boligvaner, konstruktive problemer eller deciderede vandskader. Svampene frigiver sporer til luften.

Tilstedeværelsen af skimmelsvamp i bygninger kan påvirke helbredet med træthed, hovedpine, åndedrætsbesvær og andre allergilignende symptomer, men også permanente skader som astma og vedvarende allergi. Helbredsproblemerne varierer endvidere alt efter, om personerne tilhører en særlig følsom gruppe eller ej.

Du kan kontakte HUS & TILSTAND og få et uforpligtende tilbud eller en aftale om besigtigelse af det konstaterede svampeangreb og heraf få hjælp til at fjerne og udbedre skaderne efter skimmelsvamp ring allerede i dag.

pris

Hvad indeholder en komplet pakke med køberrådgivning?

  • Ejendommen gennemgås udvendigt og indvendigt sammen med køber
  • Alle fejl, mangler og skader beskrives og forslag til udbedring beskrives
  • Generelle råd om løbende vedligeholdelse omtales undervejs i gennemgangen

  • Købers spørgsmål om ejendommen tages op under besigtigelsen – ombygning af huset, bærende vægge, muråbninger, ændring/modernisering af badeværelse og alt andet, der er interessant i forbindelse med købet af ejendommen

  • Specifikke spørgsmål til tilstandsrapport og energimærke besvares og forslag til udbedring og forbedring vurderes
  • Overslagspriser på de forskellige tiltag skønnes. Der skal dog indhentes priser på de enkelte opgaver for at få den rigtige pris

Vi har ikke fortrudt, at vi valgte dig som tovholder, inspirator og samarbejdspartner. Vi fik rigtig gode løsninger og god kvalitet, udført med præcision og godt humør! Tusind tak for det! Vi nyder vores stuer nu og giver dig og dit firma vores bedste anbefalinger!

– Arne og Gitte Skou, Skørping

Renovering af udlejningsejendom

Nybyggeri

Nybyggeri hvor Hus og Tilstand var med fra start til slut.

Nybyg

Opførelse af enfamiliehus fra grundkøb til indflytning.

Renovering

Renovering af nedlagt landbrug.

Træhus

Opførelse af træhus fra ide til indflytning.

Tør du tage en af livets største beslutninger uden køberrådgivning?

Ved køb af fast ejendom er det uden tvivl en god ide at få en god byggeteknisk køberrådgivning i forbindelse med handlen.

Mange vælger at tage en advokat med til at forestå papirarbejdet, hvilket vi altid vil tilråde, men dette kan ikke erstatte den byggesagkyndige. Blot fordi I er juridisk sikret, er der ingen sikkerhed for, at der ikke kommer ubehagelige overraskelser efter overtagelsen.

Hvis I vælger at tage en byggesagkyndig med på en købergennemgang, får I en grundig byggeteknisk gennemgang af den ejendom, I overvejer at købe. Bagefter vil I står tilbage med en helt klar fornemmelse af, hvad det er, I er ved at investere jeres penge i.

Inden gennemgangen vil den byggesagkyndige have gennemgået den foreliggende tilstandsrapport og kan således besvare de spørgsmål,I har til den. Den byggesagkyndige kan imidlertid også rådgive jer om de forsikringsmæssige problemer og klausuler, tilstandsrapporten kan forårsage, når der skal tegnes en ejerskifteforsikring på boligen.

På selve gennemgangen vil den byggesagkyndige gennemgå ejendommen sammen med jer og samtidig med undersøgelserne forklare, hvad der eventuelt måtte være af fejl og mangler ved ejendommen, som kan eller vil få betydning for jer som købere. I vil på samme måde drøfte den forventede vedligeholdelse på de større opgaver inden for en 10-års periode, så I kan lave et budget på driften af ejendommen.

Er der ønsker om renoveringer på ejendommen i forbindelse med overtagelsen, vil disse forhold
også kunne drøftes, så I har en klar fornemmelse af, hvad omfanget af jeres ønsker betyder for gulve, vægge, lofter samt installationer.

Når gennemgangen er afsluttet, giver den byggesagkyndige en generel vurdering af ejendommen, set i forhold til tilsvarende ejendomme af samme alder og byggestil.